FÖRETAG INNOVATION OCH UPPFINNING

John Moses Browning

John Moses Browning

föddes den 23 januari 1855 i Ogden, 35 miles norr om Salt Lake City, Utah (USA), mellan Great Salt Lake och Wasatch-Cache National Forest.

Den unge John Moses visste mycket om vapen eftersom hans far, en vapensmed, redan hade utvecklat en del innovationer på detta område. Som barn tillbringade han så mycket tid i sin fars smedja att han redan kunde namnen på alla delar av ett vapen innan han lärt sig... alfabetet.

Från 6 års ålder, på en trälåda omvandlad till städ, bankade han bitar av skrot för att göra fiske-tillbehör. Livet för denna pojke i artonhundratalets Amerika är fyllt med anekdoter som förutser profilen för en sann uppfinnare.
John Moses Browning
Det tog inte lång tid för dem som hade observerat hans kreativitet att få visshet: vid 23 års ålder ansökte John Moses om sitt första patent, som rör "JM Brownings enkel-skotts karbin". En uppfinning som förenklade slagmekanismen, samtidigt som den blev mer robust och tillförlitlig.

Strax före sin död överlät fadern firman till John Moses. Med sin bror Matt och mindre än tusen kronor på banken, utan erfarenhet av drift av verktygsmaskiner, omvände den unga Browning den blygsamma butiken, med sysselsättning för sju personer, till en liten verkstad för tillverkning av vapen.

Butikens ogynnsamma läge, det låga antalet potentiella kunder i detta avlägsna hörn av landet och brist på kapital gjorde att verksamheten snabbt sattes i fara, fram till att talangen av uppfinnaren erkänndes av en kännare: en representant för företaget Winchester.

Den här mannen hade sett ett vapen från Browning bröderna i en annan stat i USA . Övertygad om värdet av vapnets design, köpte han det till sin ägare och sände det till sina överordnade vid företagets huvudkontor. De var imponerade till den grad att VD:n för Winchester personligen ville möta Browning-bröderna ... En sex-dagars resa i riktning mot det som fortfarande, vid den tidpunkten, var Vilda Västern, det sanna Vilda Västern! Även om han var förvånad över att hitta två unga män i tjugo års åldern i en gammal verkstad, var mannen smart nog att inte förlita sig på det yttre utan att snabbt ingå handelsavtal med dem. Ett klokt beslut: avtalen skulle visa sig vara flera decennier.

Browning hade en framtid. Under årens lopp beviljade John Moses Browning licenser till olika tillverkare för dussintals uppfinningar eller skjutvapen. Han uppfann nästan allt inom skjutvapen-området. Hans kreativitet, graden av fulländning av hans uppfinningar, var sådana att den stora majoriteten av tekniska innovationer inte kunnat förbättras eller ersättas förrän många år senare.

Det är med vapen som med konst. Om en skapare är framgångsrik eller inte beror på intresset hos informerade kännare. Således, 1897, uppmärksammade en direktör för Fabrique Nationale i Herstal i Belgien en Browning 7.65 pistol med en ny låsmekanism. Han var snabb med att visa intresse och FN erhöll tillverkningslicensen.

På så sätt etablerades ett pågående samarbete mellan uppfinnaren från Great Salt Lake och fabriken som ligger på stranden av Meuse.

Browning nådde toppen av sin konst med det halvautomatiska Auto-5 geväret, vilket var en avsevärd kommersiell framgång som låg till grund för det första besöket av John Moses Browning i fabriken i Herstal.

Men det är utan tvekan den halvautomatiska 9-mm Hi-Power pistolen som gav honom ett världsomfattande erkännande. Detta legendariska vapen tillverkades i över 10 miljoner exemplar. Det började användas 1907 av en majoritet av poliser och väpnade styrkor över hela världen. Ett allmänt erkännande som gjorde Browning till en generisk benämning för sådana vapen.

Brownings framgångar beror inte på slumpen. Genom att arbeta extremt hårt som många andra amerikanska pionjärerna på den tiden, såg skaparen till att vända lyckan till sin fördel. Hans karaktärsstyrka, hans trohet mot sina principer var utöver det vanliga.

Så när man i slutet av hans liv ville ge honom ett hedersdiplom från universitetet, vägrade han av den enkla anledningen att "han hade som regel att aldrig acceptera något som inte grundade sig på eget arbete".

År 1925 satte John Moses Browning den sista touchen på en prototyp av ett hagelgevär som skulle förändra historien för jaktvapen. Han kallade det helt enkelt B25 vilket stod för "Browning 1925".

Den 26 november 1926, avled John Moses Browning av en hjärtattack när han arbetade på kontoret i Herstal. Det var hans 61:a besök i Belgien.

Hans kropp skickades tillbaka till USA där han begravdes med fullständiga militära hedersbetygelser. Hans son Val fortsatte samarbetet med den belgiska fabriken utan avbrott. Ett samarbete som pågår än i dag.
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM

BROWNING INTERNATIONAL S.A. © 2023 Parc industriel des Hauts-Sarts, 3ème Avenue, 25, B-4040, HERSTAL, BELGIUM R.P.M.- Liège : 0430.037.226

GUNSMITH AUTHORIZATION N°2/6/01/00014 REPRESENTED BY MPDECHENE – SUPERVISORY AUTHORITY : GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LIÈGE.